yalnYz  ardYç
Zirvede düßünen bir zarif silüet
AdYnY teselli gibi taßYyorum dößümde

De hele
Neden erken ölüm güzellere?
Ê
2.

Koklamazsan büyümez bu gül usta!